Úvodní stránka

 

Svaz účetních se představuje……

 

Svaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni.

Členové Svazu účetních se sdružují ve spolcích na základě územního principu nebo v Komoře certifikovaných účetních založené v dubnu 1999.

 

Na podzim roku 2015 byl schválen projekt přeměny - Rozdělení Svazu účetních odštěpením, přičemž současně vznikly nové spolky, sdružující členy na územním nebo účelovém principu, kopírující stávající pobočné spolky Svazu účetních, přičemž:

 

a/ datem uskutečnění zápisu do obchodního rejstříku je den 1. 1. 2016.

b/ důvodem rozdělení odštěpením je optimalizace struktury Svazu účetních

 

Nově vznikl Svaz účetních Nový Jičín, z. s., IČ: 046 65 961, se sídlem Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

 

Nejvýznamnějším úkolem Svazu v současnosti je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese u nás a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován mimo jiné realizací systému certifikace, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA. Systém byl zahájen v závěru roku 1997.

Kromě projektu certifikace Svaz zajišťuje rozsáhlou a systematickou vzdělávací a poradenskou činnost.

Velmi významná je činnost metodická zaměřená na řešení konkrétních dílčích problémů v praxi i systematickou práci v oblasti účetní a související legislativy a účetní metodiky. V lednu 1999 byla ustavena Národní účetní rada http://www.nur.cz/, která má zejména koordinovat a sjednocovat postup zakladatelů, kterými jsou Svaz účetních, Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze, zastoupená Fakultou financí a účetnictví.

Svaz účetních rovněž vydává časopis Metodické aktuality.

Svaz účetních je od roku 1998 členem prestižní Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountans - IFAC), se sídlem v New Yorku, která sdružuje národní účetní a auditorské organizace z celého světa a byl též členem (do roku 2010) Evropské asociace manažerských účetních (European Management Accountans Association - EMAA), se sídlem v Bonnu, sdružující dále organizace ze S.R.N., Švýcarska a Rakouska

 

 

Svaz účetních Nový Jičín, z. s.

  

V našem regionu pracuje Svaz účetních Nový Jičín, z.s. (zapsaný spolek), jejímž předsedou je Ing. Václav Dostál - auditor. Svaz účetních Nový Jičín, z.s. (dříve Základní organizace Nový Jičín) byl aktivním zakladatelem Československého svazu účetních a statistiků a od ustavující konference  konané dne 21.10.1969 zajišťuje odborné i společenské aktivity  pro své členy a ostatní zájemce. S pomocí kvalitních lektorů připravujeme školení „ušitá na míru“ dle požadavků posluchačů za bezkonkurenční ceny na téma Daň z příjmu, DPH, Cestovní náhrady apod., zajišťujeme prodej Metodických aktualit.

 

Základní informace o nás a naší činnosti najdete na našich webových stránkách a své připomínky a náměty můžete zasílat na mailovou adresu:  svazuc.nj@seznam.cz, písemný styk zajišťuje místopředsedkyně paní Helena Bezděková – kpt. Nálepky 1072/8, 742 21  Kopřivnice, tel. 605 867 613.

 

 

Zdroj: www.svaz-ucetnich.eu