Úvodní stránka

 

Odborné přednášky:                        

 ZO Nový Jičín

 

Svaz účetních Nový Jičín, z.s. Vás zve na odbornou přednášku na téma:

 

 

Elektronická evidence tržeb - EET
 

 

Lektor:                                 Ing. Jitka Gřegořová (specialistka daňové správy Ostrava)

Datum:                                3. 3. 2020

    Čas:                                     9,00 - 13.00 hod. (prezentace od 8.30 hod)

   Místo konání:                   EDUCA - SOŠ, s.r.o – Novojičínské vzdělávací centrum

                                                (bývalá ZŠ na ulici B. Martinů v Novém Jičíně)   mapa


Obsah přednášky (v. s. 2005):

1. Podstata zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kontaktní místo správce daně
2. Evidovaná tržba (vymezení evidované tržby, storno a opravy, nepřímé zastoupení, pověření k evidování tržeb)
3. Tržby evidované ve zjednodušeném režimu
4. Tržby evidované ve zvláštním režimu
5. Tržby vyloučené z evidence tržeb
6. Autentizační údaje, údaje o provozovnách, certifikát pro evidenci tržeb
7. Obsah evidenční povinnosti, rozsah zasílaných údajů, údaje na účtence
8. Jak evidovat tržby v běžném režimu, zjednodušeném režimu a ve zvláštním režimu
9. Informační povinnost, závazné posouzení
10. Daňový portál
11. Přestupky
12. Poznatky z dosavadní praxeNa základě Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů uzavřeného mezi Komorou auditorů České republiky a Svazem účetních Nový Jičín, z. s. je uznána účast auditora na vzdělávání.

 

 

Účastnický poplatek:      pro nečlena             900,- Kč  

                                pro člena SÚ            800,- Kč                     

                                   (při úhradě předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku)

 

Účastnické poplatky proveďte převodem na účet 290262200/0300 u ČSOB, a. s., Nový Jičín - konstantní symbol 308,

pod variabilním symbolem 2005.
SÚ není plátcem DPH.

 

Informace k místu konání – u budovy je parkoviště, pro posluchače, kteří využijí autobus MHD - vyjíždí ze zastávky MHD, která je před autobusovým nádražím u hlavní silnice naproti ČSOB.

 

Přihlásit se můžete:
na naší e-mail adrese: svazuc.nj@seznam.cz s uvedením firmy, jména účastníka, formu úhrady, popř. požadavek na vystavení daňového dokladu.

Pro přihlášení použijte prosím přiložený formulář přihlášky - ke stažení zde.

Pro zajištění elektronického rozeslání školících materiálů přihlášeným posluchačům se přihlaste nejpozději pět dnů před termínem konání školení !!!

 

  

Text ke stažení zde

Formulář přihlášky ke stažení zde