Úvodní stránka

 

Odborné přednášky:                        

 ZO Nový Jičín

 

Svaz účetních Nový Jičín, z.s. Vás zve na odbornou přednášku na téma:

 

 

Daň z příjmů právnických osob v roce 2019 a 2020
 

 

Lektor:                                 Ing. Pavel Vlach (ředitel ÚzP Frýdek - Místek)

Datum:                                13. 2. 2020

    Čas:                                     9,00 - 13.00 hod. (prezentace od 8.30 hod)

   Místo konání:                   EDUCA - SOŠ, s.r.o – Novojičínské vzdělávací centrum

                                                (bývalá ZŠ na ulici B. Martinů v Novém Jičíně)   mapa

 

Obdobně jako v letech předešlých došlo i v roce 2019 k řadě dílčích novelizací zákona o daních z příjmů (ZDP), z nichž za významnější lze považovat zejména zákon č. 80/2019 Sb., kterým byly změněny některé zákony v oblasti daní, mj. právě i ZDP. Tato novela implementující do zákona o daních z příjmů směrnici proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD - /Směrnici Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem/ nabývá své účinnosti, resp. aplikovatelnosti postupně; některá její ustanovení jsou tak již aktuální pro rok 2019, některá pak až pro zdaňovací období započatá v roce 2020.

Obsah přednášky (v. s. 2004):

Novela cílí především do oblastí:

• omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů,
• zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví /zdanění při odchodu/,
• pravidel pro ovládané zahraniční společnosti,
• oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,
• rozšíření výčtu příjmů plynoucí ze zdrojů na území ČR.

Poskytnuty budou informace i o dalších dílčích novelách ZDP.

Vedle úprav vážících na tuto novelu ZDP výklad věnován i dalším oblastem, které mohou být z hlediska činnosti právnických osob

(z pohledu jejich zdanění daní z příjmů) zajímavé, či byly v uplynulém období projednávány v rámci Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ,

jako např. problematice:

• úvěrů, zápůjček (popř. i dalších finančních nástrojů) a daňové účinnosti souvisejících finančních nákladů (pohled dlužníka)

a z pohledu věřitele,
• zaměstnaneckých benefitů a náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu,
• virtuální měny,
• daňové účinnosti dani z nabytí nemovitých věcí, apod.


Na základě Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů uzavřeného mezi Komorou auditorů České republiky a Svazem účetních Nový Jičín, z. s. je uznána účast auditora na vzdělávání.

 

 

Účastnický poplatek:      pro nečlena             900,- Kč  

                                pro člena SÚ            800,- Kč                     

                                   (při úhradě předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku)

 

Účastnické poplatky proveďte převodem na účet 290262200/0300 u ČSOB, a. s., Nový Jičín - konstantní symbol 308,

pod variabilním symbolem 2004.
SÚ není plátcem DPH.

 

Informace k místu konání – u budovy je parkoviště, pro posluchače, kteří využijí autobus MHD - vyjíždí ze zastávky MHD, která je před autobusovým nádražím u hlavní silnice naproti ČSOB.

 

Přihlásit se můžete:
na naší e-mail adrese: svazuc.nj@seznam.cz s uvedením firmy, jména účastníka, formu úhrady, popř. požadavek na vystavení daňového dokladu.

Pro přihlášení použijte prosím přiložený formulář přihlášky - ke stažení zde.

Pro zajištění elektronického rozeslání školících materiálů přihlášeným posluchačům se přihlaste nejpozději pět dnů před termínem konání školení !!!

 

  

Text ke stažení zde

Formulář přihlášky ke stažení zde