Úvodní stránka

 

Odborné přednášky:                        

 ZO Nový Jičín

 

Svaz účetních Nový Jičín, z.s. Vás zve na odbornou přednášku na téma:

 

 

Uplatňování DPH v roce 2020
 

 

Lektor:                                 Ing. Dana Langerová

Datum:                                5. 2. 2020

    Čas:                                     9,00 - 13.00 hod. (prezentace od 8.30 hod)

   Místo konání:                   EDUCA - SOŠ, s.r.o – Novojičínské vzdělávací centrum

                                                (bývalá ZŠ na ulici B. Martinů v Novém Jičíně)   mapa

Seminář bude věnován oblastem daně z přidané hodnoty, ve kterých dojde ke změnám v roce 2020.

Podstatná část semináře bude zaměřena také na poslední změny v uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2019

a jejich aplikaci dle výkladu Finanční správy.

Obsah přednášky (v. s. 2003):
• Změny v sazbách daně
• Změny v oblasti dodání zboží a pořízení zboží z jiného členského státu
• Nastavení pravidel pro dodání zboží v řetězci
• Zjednodušená pravidla pro konsignační sklady
• Nastavení podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
• Úprava osvobození od daně při vývozu zboží
• Cestovní služby
• Nájmy nemovitých věcí
• Základ daně a zaokrouhlování
• Uplatňování DPH u poukazů, především stravenek
• Možné varianty opravy daně na výstupu včetně nedobytných pohledávek
• Aktuální informace

 


Na základě Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů uzavřeného mezi Komorou auditorů České republiky a Svazem účetních Nový Jičín, z. s. je uznána účast auditora na vzdělávání.

 

 

Účastnický poplatek:      pro nečlena             900,- Kč  

                                pro člena SÚ            800,- Kč                     

                                   (při úhradě předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku)

 

Účastnické poplatky proveďte převodem na účet 290262200/0300 u ČSOB, a. s., Nový Jičín - konstantní symbol 308,

pod variabilním symbolem 2003.
SÚ není plátcem DPH.

 

Informace k místu konání – u budovy je parkoviště, pro posluchače, kteří využijí autobus MHD - vyjíždí ze zastávky MHD, která je před autobusovým nádražím u hlavní silnice naproti ČSOB.

 

Přihlásit se můžete:
na naší e-mail adrese: svazuc.nj@seznam.cz s uvedením firmy, jména účastníka, formu úhrady, popř. požadavek na vystavení daňového dokladu.

Pro přihlášení použijte prosím přiložený formulář přihlášky - ke stažení zde.

Pro zajištění elektronického rozeslání školících materiálů přihlášeným posluchačům se přihlaste nejpozději pět dnů před termínem konání školení !!!

 

  

Text ke stažení zde

Formulář přihlášky ke stažení zde