Úvodní stránka

 

Odborné přednášky:                        

 ZO Nový Jičín

 

Svaz účetních Nový Jičín, z.s. Vás zve na odbornou přednášku na téma:

 

 

Zdanění příjmů OSVČ a zaměstnanců za rok 2019

a změny pro rok 2020
 

 

Lektor:                                 Ing. Dagmar Lokajová (Odborný rada - Oddělení daně z příjmů fyzických osob)

Datum:                                23. 1. 2020

    Čas:                                     9,00 - 13.00 hod. (prezentace od 8.30 hod)

   Místo konání:                   EDUCA - SOŠ, s.r.o – Novojičínské vzdělávací centrum

                                                (bývalá ZŠ na ulici B. Martinů v Novém Jičíně)   mapa

Úvod – předmětem semináře je seznámení posluchačů s aktuální problematikou daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění předpisů pro zdaňovací období 2019 a 2020, z pohledu zdanění příjmů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Obsah přednášky (v. s. 2002):
• Minimální mzda, aktuality v příjmech osvobozených od daně, poznatky z praxe


• Aktuální problematika při uplatnění odpočtů od základu daně podle § 15 (např. dary, úroky z úvěrů ve vazbě na pořízení bytové potřeby, penzijní a životní pojištění), uplatnění slev na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění


• Změny při zdanění příjmů zaměstnanců v roce 2019, zejména změny při tvorbě základu daně, povinné zahraniční pojištění, změny při zdanění příjmů zvláštní sazbou daně, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, opravy, změny v tiskopisech pro účely závislé činnosti


• Změny při zdanění příjmů OSVČ, zejména u výdajových paušálů, aktuální judikatura

 

• Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019


• Zodpovězení dotazů, závěr


Na základě Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů uzavřeného mezi Komorou auditorů České republiky a Svazem účetních Nový Jičín, z. s. je uznána účast auditora na vzdělávání.

 

 

Účastnický poplatek:      pro nečlena             900,- Kč  

                                pro člena SÚ            800,- Kč                     

                                   (při úhradě předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku)

 

Účastnické poplatky proveďte převodem na účet 290262200/0300 u ČSOB, a. s., Nový Jičín - konstantní symbol 308,

pod variabilním symbolem 2002.
SÚ není plátcem DPH.

 

Informace k místu konání – u budovy je parkoviště, pro posluchače, kteří využijí autobus MHD - vyjíždí ze zastávky MHD, která je před autobusovým nádražím u hlavní silnice naproti ČSOB.

 

Přihlásit se můžete:
na naší e-mail adrese: svazuc.nj@seznam.cz s uvedením firmy, jména účastníka, formu úhrady, popř. požadavek na vystavení daňového dokladu.

Pro přihlášení použijte prosím přiložený formulář přihlášky - ke stažení zde.

Pro zajištění elektronického rozeslání školících materiálů přihlášeným posluchačům se přihlaste nejpozději pět dnů před termínem konání školení !!!

 

  

Text ke stažení zde

Formulář přihlášky ke stažení zde