Úvodní stránka

 

Odborné přednášky:                        

 ZO Nový Jičín

 

Svaz účetních Nový Jičín, z.s. Vás zve na odbornou přednášku na téma:

 

 

Pracovní cesty a cestovní náhrady v roce 2020
 

 

Lektor:                                 Ing. Karel Janoušek (specialista na cestovní náhrady a daň silniční)

Datum:                                15. 1. 2020

    Čas:                                     9,00 - 13.00 hod. (prezentace od 8.30 hod)

   Místo konání:                   EDUCA - SOŠ, s.r.o – Novojičínské vzdělávací centrum

                                                (bývalá ZŠ na ulici B. Martinů v Novém Jičíně)   mapa

Seminář je určen pracovníkům v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest a cestovních náhrad vč. jejich daňového uplatnění, a to od sjednání pracovní smlouvy, nařízení pracovní cesty, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem. Na konkrétních příkladech budou objasněny i složitější případy, které zákoník práce neřeší.

Obsah přednášky (v. s. 2001):
• co je a co není pracovní cesta,
• komu a kdy cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout,
• cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
• náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu,
• cestovní výdaje v jiných právních vztazích,
• podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
• povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
• podmínky konání pracovní cesty, přerušení pracovní cesty,
• prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání   soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
• stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu),
• postup v případech, které zákoník práce neřeší, zvláštnosti při cestách letadly,
• záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování,
• používání firemních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů při pracovní cestě,
• kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
• vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace,
• daňové souvislosti,
• diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.

Účastníci obdrží písemné materiály k semináři.

Na základě Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů uzavřeného mezi Komorou auditorů České republiky a Svazem účetních Nový Jičín, z. s. je uznána účast auditora na vzdělávání.

 

Účastnický poplatek:      pro nečlena             900,- Kč  

                                pro člena SÚ            800,- Kč                     

                                   (při úhradě předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku)

 

Účastnické poplatky proveďte převodem na účet 290262200/0300 u ČSOB, a. s., Nový Jičín - konstantní symbol 308,

pod variabilním symbolem 2001.
SÚ není plátcem DPH.

 

Informace k místu konání – u budovy je parkoviště, pro posluchače, kteří využijí autobus MHD - vyjíždí ze zastávky MHD, která je před autobusovým nádražím u hlavní silnice naproti ČSOB.

 

Přihlásit se můžete:
na naší e-mail adrese: svazuc.nj@seznam.cz s uvedením firmy, jména účastníka, formu úhrady, popř. požadavek na vystavení daňového dokladu.

Pro přihlášení použijte prosím přiložený formulář přihlášky - ke stažení zde.

Pro zajištění elektronického rozeslání školících materiálů přihlášeným posluchačům se přihlaste nejpozději pět dnů před termínem konání školení !!!

 

  

Text ke stažení zde

Formulář přihlášky ke stažení zde