Úvodní stránka

 

Odborné přednášky:                        

 ZO Nový Jičín

 

Svaz účetních Nový Jičín, z.s. Vás zve na odbornou přednášku na téma:

 

 

Změny v nemocenském pojištění v souvislosti se zavedením

e-Neschopenky od 1. 1. 2020
 

 

Lektor:                                 Ing. Marcela Paseková (vedoucí oddělení nemocenského pojištění OSSZ Nový Jičín)

Datum:                                9. 12. 2019

    Čas:                                     9,00 - 13.00 hod. (prezentace od 8.30 hod)

   Místo konání:                   EDUCA - SOŠ, s.r.o – Novojičínské vzdělávací centrum

                                                (bývalá ZŠ na ulici B. Martinů v Novém Jičíně)   mapa

Obsah přednášky (v. s. 1905):

• Změny pro pojištěnce
• Změny pro zaměstnavatele
• Povinnosti zaměstnavatele
• Způsob řešení e-Neschopenky (mzdový software, e-portál)
• E-podání
• E-služby, způsoby přihlášení k ePortálu
• Pověření k zastupování (tiskopisy, plná moc …)
• Změny ve vyslání zaměstnanců
• Dotazy


 

Na základě Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů uzavřeného mezi Komorou auditorů České republiky a Svazem účetních Nový Jičín, z. s. je uznána účast auditora na vzdělávání.

 

Účastnický poplatek:      pro nečlena             900,- Kč  

                                pro člena SÚ            800,- Kč                     

                                   (při úhradě předložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku)

 

Účastnické poplatky proveďte převodem na účet 290262200/0300 u ČSOB, a. s., Nový Jičín - konstantní symbol 308,

pod variabilním symbolem 1905.
SÚ není plátcem DPH.

 

Informace k místu konání – u budovy je parkoviště, pro posluchače, kteří využijí autobus MHD - vyjíždí ze zastávky MHD, která je před autobusovým nádražím u hlavní silnice naproti ČSOB.

 

Přihlásit se můžete:
na naší e-mail adrese: svazuc.nj@seznam.cz s uvedením firmy, jména účastníka, formu úhrady, popř. požadavek na vystavení daňového dokladu.

Pro přihlášení použijte prosím přiložený formulář přihlášky - ke stažení zde.

Pro zajištění elektronického rozeslání školících materiálů přihlášeným posluchačům se přihlaste nejpozději pět dnů před termínem konání školení !!!

Text ke stažení zde

Formulář přihlášky ke stažení zde