Úvodní stránka

 

Organizační pokyny:

 

 

Svaz účetních Nový Jičín, z.s. je právnickou osobou (IČO 046 65 961).
Činnost pobočky organizuje a řídí výbor organizace, který se schází zpravidla jednou za měsíc.
 

 

1. Výchovně vzdělávací činnost

       

Vzdělávací akce jsou postupně vyhlašovány s ohledem na změny v oblasti daňových a účetních předpisů a na vybrané složitější účetní případy, aktuální problematiku.

 

 

2. Individuální konzultace

Individuální konzultace provádí Svaz účetních Nový Jičín, z.s. na základě telefonické domluvy a objednávky u předsedy organizace Ing. Václava Dostála, tel.: 602 774 397.

 

 

Upozornění:

·       Svaz účetních není plátcem DPH.

·       Pokud není v nabídce akcí uvedeno jinak, konají se školení v Novojičínském vzdělávacím centru EDUCA - SOŠ, s.r.o.

(bývalá ZŠ na ulici B. Martinů v Novém Jičíně)   mapa